Biểu trưng hay logo là một yếu tố đồ họa (kí hiệu, chữ biểu thị, biểu tượng, hình tượng…) kết hợp với cách thức thể hiện nó tạo thành: 
• Một nhãn hiệu hay thương hiệu, 
• Hình ảnh đại diện cho một công ty hay các tổ chức phi thương mại, 
• Hình ảnh biểu thị một sự kiện, một cuộc thi, một phong trào hay một cá nhân nào đó.
Thông thường biểu trưng được chủ thể công nhận ngay sau khi nó được thiết kế xong và mặc nhiên có bản quyền, ít xảy ra trường hợp một biểu trưng tồn tại một thời gian dài mà không hoặc chưa có bản quyền. Trong hoạt động quảng bá, biểu trưng không phải là thương hiệu, tuy nhiên nó là ấn tượng bên ngoài để dễ nhận ra thương hiệu.
Vì vậy, việc đăng ký độc quyền cho logo của bạn là cực kỳ quan trọng và cấp thiết, nhất là trong thời buổi kinh tế hội nhập như ngày nay thì tình trạng ăn cắp hoặc sao chép logo thương hiệu diễn ra khá thường xuyên.